Třídění odpadů

Sobota, 11.7.2015

Emise CO2 v objemu 195 tun, úspora energie vyšší než 4,4 milionu MJ. To jsou jasné přepočty více než 125 tun tříděného odpadu, které loni z Čeladné odvezla servisní firma EKO-KOM.

Vytříděný odpad znamená finanční přínos pro obec a zároveň malý, ale podstatný díl pro zlepšení životního prostředí. „Přínos ke snížení uhlíkové stopy se dá jasně vyčíslit,“ uvedla Martina Vrbová z EKO-KOMu.

Autor: 
red