Kalusův kalamář: nová tradice

Čtvrtek, 10.11.2016

V pátek 21. října se v naší škole sešli nadějní mladí básníci a básnířky, aby si vyzkoušeli své veršotepectví v 1. ročníku literární soutěže Kalusův kalamář.

Krátce po osmé hodině již byli zástupci škol z Palkovic, Ropice, Hnojníku, Frýdlantu n. O. -  ZŠ Komenského i z Čeladné  připraveni poslechnout si slavnostní  zahájení z úst pana starosty Pavola Lukši a paní ředitelky Jany Satinské, která vzápětí soutěžícím sdělila téma a formou brainstormingu žáky patřičně motivovala.

Poté se již malí i větší tvůrci mohli rozejít do učeben a zvesela se pustit do psaní... Téma škola totiž bylo všem velmi blízké. Žáci byli podle věku rozděleni do čtyř kategorií, přičemž ti menší mohli veršovat také ve dvojicích.

Po ukončení práce se občerstvili a autobusem vyrazili do Památníku Josefa Kaluse, kde na ně čekal další program, který uvedl jeho současný správce a náš bývalý žák Jan Bajgar. Nejprve vnuk pana řídícího, který nese jméno svého slavného děda, dětem přiblížil čeladenského básníka a zodpověděl jejich zvídavé dotazy, poté dr. Chudobová procítěně přečetla ukázky z tvorby svého pradědečka. Návštěvu památníku žáci zakončili prohlídkou expozice Údolím Čeladné.

Poté už ale netrpělivě spěchali do školy, aby si vyslechli hodnocení poroty, respektive porot, které mezitím pracovaly na plné obrátky. Tvořili ji totiž jednak pedagogové, jednak zástupci žáků jednotlivých tříd. A všichni svůj úkol brali nadmíru odpovědně. Všechny zejména překvapilo, jak rozsáhlé texty soutěžící za krátký čas napsali. Bylo těžké stanovit pořadí, a proto každý účastník obdržel hodnotnou cenu a z rukou potomka Josefa Kaluse účastnický list. Speciální cenu plyšovou ovečku udělila porota z řad pedagogů a žákovská porota zase svého favorita ocenila čokoládou.

Poté už na všechny čekal zasloužený oběd ve školní jídelně a cesta k domovu.

Autor: 
LM