Ohlédnutí za činností Kulturní komise obce Čeladná

Sobota, 1.7.2017

Rok se s rokem sešel a já bych ráda shrnula, co všechno jsme v uplynulém roce mohli společně prožít. Ještě než začnu jmenovat, kde všude jsme se mohli setkat, tak možná stále některé z Vás napadají otázky typu:

Co je vlastně kulturní komise? Kdo jsou její členové? Kde jsem na ně mohl narazit? Proč tuto práci dělají?

 

Jsme iniciativním a poradním orgánem odpovědným Radě obce a aktivně se podílíme na rozvoji kulturního dění v Čeladné od komunálních voleb v roce 2014.

Na obecních webových stránkách je umístěno plné znění našeho prohlášení. Deklarujeme např. snahu zapojit do kulturního dění všechny věkové kategorie občanů, spolupráci s jednotlivými podnikatelskými subjekty, plánování kulturních a vzdělávacích aktivit, podporu propagace a rozvoje kulturního života v Čeladné apod. Jednotlivé body našeho prohlášení průběžně naplňujeme.

Kulturní komisi tvoří lidé, kteří mají i jiné závazky, plné úvazky a děti.

  • Mgr. Martina O’Reilly – mateřská dovolená
  • Mgr. Jana Satinská – ředitelka ZŠ v Čeladné
  • Mgr. Radka Blažková – lektorka německého jazyka
  • DiS. Jitka Kaifášová – sekretariát obce Čeladná
  • MUDr. Milan Bajgar – ředitel BRC

My všichni máme vřelý vztah k Čeladné. Nejsme lhostejní k místu, kde žijeme nebo pracujeme, nechybí nám nadšení pro věc a to nejpodstatnější – přejeme se předávat lidem trošku radosti v šedi všedních dní. Plánování a připravování kulturních aktivit v obci nás těší a nabíjí.

Co jsme pro vás připravili v loňském roce?

Mohli jste si s námi vyzkoušet keramické dílny, které měly velikonoční a vánoční tematiku, mohli jste si poslechnout hudbu na pouťovém setkání nebo na rozloučení s prázdninami na čeladenském náměstí. Senioři se naučili, jak pracovat s internetem, mohli jsme se potkat na Lysé hoře a sledovat padající hvězdy nebo čistit Beskydy v rámci akce Poděkuj HORÁM.

Již třetí rok spolupracujeme s golfovým resortem na Jarním dětském bálu, kde za obec zajišťujeme ceny do tomboly.  Aktivně se účastníme v roli andělů a čertů mikulášské nadílky. Velkým úspěchem byly taneční pro dospělé na podzim roku 2016, které pokračovaly navazujícím kurzem v lednu 2017. Každoroční výzvou je pro nás obecní ples, na jehož přípravách se podílíme. Spravujeme FB profil Čeladenský REJ, kde naleznete aktuální informace ke kulturnímu dění v Čeladné. Každý měsíc také připravujeme kalendář akcí, který uveřejňujeme ve Zpravodaji a na dalších veřejných místech a snažíme se maximálně přispět k informovanosti o připravovaných akcích tak, abyste si jejich návštěvu mohli naplánovat.

Nerada bych zapomněla na skupinku čeladenských běžců, kteří společně běhají už dva roky! Mají spíše pokročilou úroveň (běhají cca 6–10 km v přírodě) a budou vděčni za nové členy! Sraz je každý ČT v 18:00 u Sportovní haly v Čeladné.

Ještě stojí za uveřejnění novinka, která se za krátké fungování velmi osvědčila. Jedná se o společné běhání maminek a dětí na běžeckém okruhu u ZŠ v Čeladné. Běháme každé úterý a čtvrtek od 18:00, každá svým tempem a se svým počtem dětí.

Naše nejbližší plánovaná akce bude 26. 8. na náměstí v Čeladné, kde se rozloučíme s prázdninami komorním koncertem a grilovanými specialitami.

Mé shrnutí bych ráda ukončila poděkováním vedení obce za vstřícnost a finanční podporu, bez které by většina aktivit nemohla být realizovaná.

Autor: 
Martina O’Reilly