Osady a samoty Zadních hor už jsou na pultech

Středa, 3.12.2014

Když před rokem před Vánoci vydal Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné knihu „Cestami lesními od Lysé až po Radhošť“, jen se po ní zaprášilo. Takový byl zájem; proto také v červnu příštího roku vyjde její dotisk. Počátkem listopadu 2014 vyšla kniha druhá, evidentně ještě lepší, rozhodně rozsáhlejší a pestřejší.  Má název „ Osady a samoty Zadních hor v historii a v obrazech“. Zájem o ní je obrovský. Není divu, že se 21. listopadu 2014 sešlo na jejím křtu více než 150 jejích příznivců a spoluautorů. 

Byla mezi nimi například 85letá Marie Růžičková z Bojkovic, která jako nájemkyně Masarykovy chaty na Bezkydě bezmocně pozorovala její zničující požár v roce 1952. Přijela také Zdena Tomášková, poslední sekretářka Petra Bezruče, která již více než padesát let tráví každé léto v chaloupce na Javořince. Z Vacenovic u Kyjova přijela Vladimíra Klimecká, autorka úspěšné knihy „Druhý život Marýny G.“, jejíž některé texty tvoří motta kapitol druhé beskydské knihy.

Křtilo se vodou z říček a potoků
Po úvodním vystoupení známého folklorního souboru Grunik z Ostravice byla uvedená kniha pokřtěna. A to vodou z říček a potoků Předních i Zadních hor. Kmotry knihy byli Milan Bajgar a Jan Folprecht (Ferdinandův pramen v BRC), Petr Henek (Čeladenka I Pstruží), Věra Golová a Pavol Lukša (Čeladenka II), Zuzana Švébišová  (Ostravice I), Pavla Zemaníková (Ostravice II), Lubomír Jančura (Ostravice III), Vladimír Šigut (Černá), Antonín Baláš (Bílá), Oldřich Boháč (Morávka), Josef Blinka a  Vladimír Ondruch (Bečva). 

Lékařský kufřík doktora Maye
Autor projektu těchto knih a editor Petr Andrle z Čeladné poděkoval všem přítomným, neboť všichni do jednoho se podíleli na přípravě a zpracování křtěné knihy. Oznámil také zahájení prací na knize, která bude dovršením dosavadní tříleté práce. Po cestách a obydlích přijdou na řadu lidé, takže v listopadu 2015 bychom měli křtít knihu „O lidech v Beskydech“, doplněnou o snímky a popis nejzajímavějších přírodních zvláštností a zajímavostí Beskyd. Protože naše hory jsou jich plné a víme o nich málo, zrovna tak jako o mnoha lidech. Již během večera padaly návrhy, o kom všem by ta kniha měla být, telefony s nápady drnčely i o následujícím víkendu.
Jednou z milých epizodek křtu byla chvíle, kdy člen Okrašlovacího spolku Jiří Jezerský, donedávna místostarosta Mariánských hor, předal předsedovi spolku Milanu Bajgarovi lékařský kufřík, který svého času používal zakladatel čeladenských lázní (1902) MUDr. Jan May. Ten byl totiž počátkem století mimo jiné také starostou Mariánských hor (předtím Čertovy Lhotky). 

Chystá se pátá řada přednášek
Člen obecní rady, ředitel BRC Milan Bajgar, vyslovil jednoznačné potěšení nad tím, že se touto činností vytvářejí tolik potřebné vazby občanské sounáležitosti mezi lidmi, kteří žijí a pracují v Beskydech, bez ohledu na to, zda jsou místními rodáky či „přistěhovalci“. Uvedl také, že vše začalo mimo jiné také před lety, kdy byl v Beskydském rehabilitačním centru spuštěn projekt vlastivědných přednášek, které se těší velkému zájmu. V roce 2015 vstoupí projekt pravidelných přednášek - vždy poslední čtvrtek v měsíci - do pátého ročníku. V souvislosti s tím vřele poděkoval i Petru Andrle, který později během křtu musel podepsat doslova desítky knih, protože někteří účastníci si k podpisu přinesli i první knihu. Ve stejném duchu poté hovořil i starosta Čeladné Pavol Lukša, který přispěl i několika náměty pro knihu budoucí. 

Důstojné prostředí křtu 
Mezi účastníky křtu, který se konal v důstojném prostředí Restaurace Golf v Čeladné (zde se sluší poděkovat její vedoucí, paní Naděždě Zimové za perfektní zajištění), byli místní publicisté, amatérští fotografové, zástupci obecních rad, amatérští i profesionální historikové, sběratelé pohlednic a nejrůznější pamětníci, které spojuje zájem o zprostředkování krásy a historie Beskyd, které jsou neustále nově nalézány a objevovány. 

Už se pracuje na třetí knize, vyjde za rok
V knize „Osady a samoty Zadních hor v historii a v obrazech“ je otištěno i deset velice zajímavých a „silných příběhů“ lidí, kteří jsou svými osudy nesmazatelně spojeni s historií Beskyd. Vydáním obou knih, přípravou té třetí a dalšími aktivitami vstoupil Okrašlovací spolek Rozhledna pět let po svém založení do situace, kdy se od jeho práce očekává a bude očekávat mnohé. Jeho členové i příznivci jsou zárukou toho, že tomu tak bude. Konec konců, málokterá slavnost knihy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se může pochlubit tak úžasně vysokým zájmem jako křest, který se udál 21. listopadu 2014. Ten příští, v roce 2015, bude také 21. listopadu, aby se to nepletlo. Pouze půjde o sobotu.

Kniha Osady a samoty Zadních hor je k dostání

  • v Informačním centru v Čeladné
  • v areálu Beskydského rehabilitačního centra v obchodě
  • v recepci Apartmánového domu Lara v BRC
  • elektronické objednávky na adrese ondrejnikrozhledna@seznam.cz
  • nebo na stránkách www.sectronmobil.cz.
Fotogalerie: 
Autor: 
Andrea Adamová