Zprávy

Pro občany i návštěvníky obce o hluku, toleranci a ohleduplnosti

Sobota, 1.7.2017

Stalo se již téměř tradicí, že v letních měsících, které s sebou přinášejí zvýšený turistický ruch a větší počet osob, pohybujících se v naší obci, také žádáme a připomínáme nutnost a potřebu větší tolerance a ohleduplnosti. Je hned několik oblastí, ve kterých je dobré se omezit nebo zdržet jednání, které by nějakým způsobem narušilo nebo i mohlo vadit dalším spoluobčanům, sousedům… Některé tyto jevy jsou přímo ošetřeny a řešeny v obecně závazné vyhlášce, kterou schválilo a vydalo zastupitelstvo obce v roce 2016.  Byli bychom moc rádi, kdyby si občané uvědomili, že vyhláška není nástroj k omezení jejich nároků a zdrojem nějakých zákazů a příkazů, ale že tímto primárně sledujeme právě ochranu jejich práv na klidné žití. 

Často se setkáváme s připomínkami, stížnostmi a námitkami zejména v těchto následujících oblastech každodenního života, které se pokusím popsat níže.

Volný pohyb zvířat, zejména psů, jejich venčení

Málo známý pohled na historii údolí pod Ondřejníkem

Sobota, 1.7.2017

Předposlední květnový den tohoto roku se v Salonku Apartmánového domu Lara Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné konala neformální tisková konference. Pozvánka na tuto konferenci měla v úvodu snímek Beskydské ráno (pohled na Stolovou), který byl vybrán jako vítězný ze soutěže „Lázeňská stopa 2016“. Tu již několik let organizuje podnikový časopis BRC Čeladenská fontána. Autorkou vítězného snímku je klientka BRC Maria Katarzyna Chlebek a byl uveden čtyřverším: Ten pohled je snad neskutečný, jen málokdo mu odolá, je úžasný a vděčný, jmenuje se Stolová. 

Ony se mezi námi již 115 let mezi Stolovou a ondřejnickou Skalkou dějí velice zajímavé věci. V roce 1902 zde MUDr. Jan May založil Lázně Skalka, když na tradici jejich existence v roce 2000 navázalo nově vzniklé zdravotnické zařízení, dnes již dobře známé Beskydské rehabilitační centrum.

Výletní sezóna je tady

Sobota, 1.7.2017

Klubový červen se jen tak mihnul, ale byl programově pestrý a volně přešel do veskrze výletního období. Stejně jako v letech předešlých bude hodně záležet na počasí, to je docela zásadní záležitost nejen pro seniory. Už jsme to v červnu také pocítili (viz. níže), nicméně jsou to jen malé věci. Podstatně větší věcí byla třeba účast „naší“ skupinky na zájezdu s Kopeckými v Noci kostelů.

Vaječina jako obvykle bez chyby

Tradiční „vaječinové“ posezení bylo jako obvykle veskrze příjemné. Osvědčený kuchařský tým vytvořil opět skvělý produkt, posléze u trochy dobrého červeného nechybělo společné zpívání s kytarou a tentokrát i avizované „slušné“ fóry paní Milušky, i když některé…..

Do Pstruží na třetí pokus

Kultovní vycházce konečně počasí přálo, beskydská panoramata na trase se nikdy neomrzí, pivko ve Vlčárně dobré, tož co si více přát.

Tradiční návštěva z Ostravy

Slavnostní koncert ke 40. výročí školy aneb školní historie v písničce

Úterý, 6.6.2017

Každý chodil do školy a v každém škola něco zanechala. Když si na ni vzpomenete, vybaví se Vám okamžiky hezké, ale i ty, které je lépe z paměti vymazat... Historii však vymazat nelze nikdy, a proto si nyní pojďme připomenout, že byly doby, kdy nešlo jen o nepříjemné a neradostné události, ba mnoha lidem šlo o život a mnozí ten život také ztratili... Kéž generace současných i budoucích dětí nepozná tyto situace jinak než prostřednictvím knih, dokumentů, básní či písní...

Aktuální informace k příspěvku na údržbu nemovitostí v roce 2017

Úterý, 6.6.2017

Rádi bychom vás informovali o možnosti čerpání příspěvku na údržbu nemovitostí pro rok 2017. I když se jedná o poměrně zavedený systém, který se v podstatě beze změn již několik let opakuje, přesto se na nás obracejí někteří občané s dotazy, jak postupovat. Proto nejen pro ně přinášíme seznámení s podmínkami a postupem v této záležitosti.

Stejně jako v předchozích letech bude obec poskytovat občanům příspěvek na údržbu nemovitostí, který bude představovat 50 % daňové povinnosti zaplacené v roce 2017. Podmínky pro poskytnutí tohoto příspěvku zůstávají stejné jako v předešlých letech. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání v prosinci 2016 schválilo rozpočet pro rok 2017, v němž je také počítáno s částkou pro vyplácení příspěvků občanům a podnikatelům naší obce.

O forenzní značení kol je velký zájem

Úterý, 6.6.2017

V květnu proběhlo značení jízdních kol již v 6 obcích. Zájem veřejnosti je velký, což potvrzuje celková hodnota označených kol. Na konci dubna bylo označeno v Bílé 13 jízdních kol, v obci Baška 64. V květnu jsme pokračovali v Čeladné, označeno bylo 61 kol a v Janovicích, označeno 66 jízdních kol. Ve Frýdlantu n/O proběhlo značení ve dvou termínech, v sobotu 13. 5. a ve středu 17.5. Celkem bylo označeno 277 jízdních kol! Jedno kolo tak děvčata označila za zhruba 3,5 minuty. Původně jsme předpokládali zhruba 10 minut na jedno kolo. Děvčata tak měla opravdu napilno. Z celkového počtu označených kol je jasné, že veřejnost projekt vítá a je o něj velký zájem. Děvčatům, která měla na starosti administrativu i strážnicím MP Frýdek-Místek moc děkujeme.

Senior club: premiérový výlet za hranice

Úterý, 6.6.2017

Květen již lehce turistický

Klubový květen byl programově pestrý a také počasí nás v dané dny podpořilo, takže se na rozdíl od dubna vydařily všechny „terénní“ akce. Krom pevných programových čtvrtků jsme zařadili dva turistické pátky (bohužel „chodičů“ pozvolna ubývá). Vystoupali jsme na Prašivou (z Dobratic) a týden poté na Ivančenu (z Malenovic), oba výlety neměly chybu. V klubu jsme navíc v rámci Všehomixu navštívili Vrchovinu a také důstojně oslavili devadesátiny paní Adélky, která, byť již žije v domově ve Frýdlantu, projevila přání oslavit toto významné životní jubileum s přáteli v klubu, jehož byla od počátku významnou součástí.

Ještě dubnový „zlý Němec a spol.“

Povinnost technické kontroly kotlů

Čtvrtek, 10.11.2016

Pokud máte kotel na tuhá paliva, jehož příkon je 10 až 300 kW včetně a je napojený na teplovodní soustavu, jste povinni do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly kotle.

Vážení spoluobčané,
vzhledem k častým dotazům na problematiku nové povinnosti ve věci revize kotlů vám přinášíme alespoň základní informace k této tématice.

Provozovatelům kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW vznikla povinnost nejpozději do 31. prosince 2016 provést technickou kontrolu stavu tohoto zdroje tepla.

Jak a proč odstraňovat jmelí?

Čtvrtek, 10.11.2016

Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na území Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů nacházejících se v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také na
významných stromořadích, alejích, či památných stromech.

Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 180 cm). Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích
trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální látky, ale je sám schopen
fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti napadených stromů. Paraziticky může žít 30 - 40 let,
výjimečně až 70 let.

Zlato, jdem na to aneb kurz počítačových dovedností pro seniory

Čtvrtek, 10.11.2016

Je pošmourné pozdní odpoledne. Déšť a vítr dává jasně najevo, že slunné letní dny pominuly. Obyvatelé sedí doma v teple za zataženými závěsy a dřímají u televizorů. K opuštěné budově školy se blíží malá skupina lidí. Napohled starší a zkušení, protřelí a otrlí kapitáni průmyslu a finanční oligarchové. V zatemněné místnosti muži a ženy usedají k počítačům, monitory sinalým svitem ozařují vážné tváře. Ruce kmitají nad klávesami a sítí putují první příkazy. Chystá se pád světové ekonomiky nebo snad nastolení anarchie? Vyvolají jejich pokyny krach na burze a ničivou vlnu finanční krize?

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zprávy