Povinnost technické kontroly kotlů

Čtvrtek, 10.11.2016

Pokud máte kotel na tuhá paliva, jehož příkon je 10 až 300 kW včetně a je napojený na teplovodní soustavu, jste povinni do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly kotle.

Vážení spoluobčané,
vzhledem k častým dotazům na problematiku nové povinnosti ve věci revize kotlů vám přinášíme alespoň základní informace k této tématice.

Provozovatelům kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW vznikla povinnost nejpozději do 31. prosince 2016 provést technickou kontrolu stavu tohoto zdroje tepla.

Technickou kontrolou musí projít také kotle s automatickým přikládáním nebo lokální topidla s výměníkem, a to jak kotle v rodinných domech, bytech i stavbách pro individuální rekreaci, tak ve všech nemovitostech určených k podnikání. Kontrolu budou provádět osoby vyškolené výrobcem kotlů, které mají oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotlů. V případě, kdy dodavatel kotlů zanikl nebo jej nelze zjistit, může kontrolu provést pracovník vyškolený výrobcem stejného nebo obdobného kotle.

Doklad o provedené kontrole bude provozovatel kotle kontrolnímu orgánu ochrany ovzduší předkládat jen na vyžádání. Pokud jej nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun v případě fyzické osoby, u právnické osoby a fyzické osoby podnikající až 50 tisíc korun. Kontrola se bude provádět jednou za dva roky. Průběžně doplňovaný seznam odborně proškolených osob je možno najít na
internetových stránkách Asociace podniků topenářské techniky – www.aptt.cz.

Autor: 
Věra Golová