Senior club: premiérový výlet za hranice

Úterý, 6.6.2017

Květen již lehce turistický

Klubový květen byl programově pestrý a také počasí nás v dané dny podpořilo, takže se na rozdíl od dubna vydařily všechny „terénní“ akce. Krom pevných programových čtvrtků jsme zařadili dva turistické pátky (bohužel „chodičů“ pozvolna ubývá). Vystoupali jsme na Prašivou (z Dobratic) a týden poté na Ivančenu (z Malenovic), oba výlety neměly chybu. V klubu jsme navíc v rámci Všehomixu navštívili Vrchovinu a také důstojně oslavili devadesátiny paní Adélky, která, byť již žije v domově ve Frýdlantu, projevila přání oslavit toto významné životní jubileum s přáteli v klubu, jehož byla od počátku významnou součástí.

Ještě dubnový „zlý Němec a spol.“

Poslední dubnový čtvrtek pokračoval zdravovědný cyklus přednášek Hovory s lékařkou. Stařecká demence, Alzheimer a další příbuzné choroby a také Parkinson, to byla témata, která nejsou hlavně pro ty starší nikterak oblíbená. Nicméně paní doktorka Andrea Glosová podala svou přednášku tak šetrně, že nikdo z přítomných neupadl do depresí. Naopak jsme si připomenuli desatero, kterak s tímto bojovat.

Zpěv a tanec, potom kostel

Květen jsme s oblíbeným ostravským hudebním bardem Pete-Saxem přivítali docela bujaře zpěvem a tancem. Týden poté jsme navštívili v rámci výletu do Frýdku baziliku Navštívení Panny Marie, díky dobrým lidem jsme se dostali dovnitř a ještě k tomu s komentovanou prohlídkou. Posléze jsme poseděli na terase penzionu Pod kašnou a koordinátor se pak ještě odebral do zámku na vernisáž výstavy k 20. výročí založení Literárního klubu Petra Bezruče.

Beruška opět nezklamala

Stalo se již tradicí, že nás dvakrát do roka navštíví děti z MŠ Čeladenská Beruška (pod vedením paní Jany Bartošové) a vždy překvapí originálním programem. Nejinak tomu bylo i tentokrát, pořad se jmenoval „Z lásky“ a v atmosféře lásky tyto chvíle také byly. Těšíme se zase na předvánoční návštěvu.

Výprava do Cieszyna

Malým busem Kopeckých, smířeni s tím, že nám výlet proprší, jsme dojeli k hraničnímu přechodu do Cieszyna a ubrali se do Larischova zámku, kde se nachází Muzeum Slezska. Velmi vstřícná a fundovaná průvodkyně paní Irena se postarala o interesantní a příjemný průběh prohlídky, poté jsme si dali kávu a zákusek v původní konírně a pak procházkou (mezitím se počasí „zázračně“ rozjasnilo) došli na Zámecký kopec. Kdo mohl, vystoupal na věž s krásnou vyhlídkou do všech stran, prohlédli jsme si také rotundu a pak ještě na chvíli do města do kavárničky či do krámu. Na české straně mostu nás již čekal „náš“ spolehlivý řidič pan Jelínek a ten nás pak bezpečně dovezl domů. Poděkování také paní doktorce Glosové za námět, průvodcovství městem a info k navštíveným objektům.

Ještě pár informací

Cestovatelský Všehomix sice již vyhlašuje prodloužené prázdniny (do září včetně), nicméně je možné, že dle okolností uděláme jednorázový a předem ohlášený pořad.

V pátek 9. 6. navštíví klub již tradičně výprava seniorů z ostravského klubu Gabriel. Na programu je jako obvykle prohlídka obce, krátké posezení v klubu a vycházka do okolí. Závěrem přijměte pozvání na další klubové akce.

Autor: 
Petr Bernady