O forenzní značení kol je velký zájem

Úterý, 6.6.2017

V květnu proběhlo značení jízdních kol již v 6 obcích. Zájem veřejnosti je velký, což potvrzuje celková hodnota označených kol. Na konci dubna bylo označeno v Bílé 13 jízdních kol, v obci Baška 64. V květnu jsme pokračovali v Čeladné, označeno bylo 61 kol a v Janovicích, označeno 66 jízdních kol. Ve Frýdlantu n/O proběhlo značení ve dvou termínech, v sobotu 13. 5. a ve středu 17.5. Celkem bylo označeno 277 jízdních kol! Jedno kolo tak děvčata označila za zhruba 3,5 minuty. Původně jsme předpokládali zhruba 10 minut na jedno kolo. Děvčata tak měla opravdu napilno. Z celkového počtu označených kol je jasné, že veřejnost projekt vítá a je o něj velký zájem. Děvčatům, která měla na starosti administrativu i strážnicím MP Frýdek-Místek moc děkujeme.

V červnu pokračujeme v dalších obcích. V sobotu 3. 6. v Pržně u Občanského centra, 10.6. v Malenovicích v Obecním domě, 17. 6. v Metylovicích v Sokolovně, 17. 6. v Ostravici v garážích Základní školy, 24.6. ve Pstruží v suterénu obecního úřadu. Čas je vždy od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Termíny jsou zveřejněny na mikroregion. reservanto.cz, kde si také můžete rezervovat konkrétní čas. Značící roztok je nutné nanášet na čistá místa, proto je nezbytně nutné kolo před značením řádně očistit a to i na místech hůře dostupných (spodní část rámu, všechny sváry atd.). 

Značení je zdarma. S sebou je nutné vzít důkladně očištěné pojízdné jízdní kolo, občanský průkaz a doklad o nabytí (např. účtenku, fakturu, záruční list apod.), popř. je možné na místě vyplnit čestné prohlášení o nabytí. Prosíme občany, aby k označení jízdních kol nevozili kola nepojízdná, zastaralá nebo poškozená, značení těchto kol je zbytečné a nákladné. Pro podrobné informace můžete kontaktovat Ing. B.Manďákovou Radovou, tel. 558 412 556, email: investice.vedouci@obec-ostravice.cz.

Projekt připravilo zájmové sdružení obcí mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy ve spolupráci s partnerem projektu Městskou policií Frýdek-Místek a za podpory Ministerstva vnitra.

Nestihli jste si své kolo označit? Můžete to napravit:
1. V kterékoliv z obcí uvedených v textu, kde se bude značkovat v červnu.
2. Navíc je možné také zajet do Frýdku-Místku, kde se provádí značení každé úterý od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 v Kontaktním centru prevence v Křížovém podchodu v Místku.
3. Počkat si na „podzimní kolo“, v Čeladné se bude značit 16. září.

Autor: 
red