Slavnostní koncert ke 40. výročí školy aneb školní historie v písničce

Úterý, 6.6.2017

Každý chodil do školy a v každém škola něco zanechala. Když si na ni vzpomenete, vybaví se Vám okamžiky hezké, ale i ty, které je lépe z paměti vymazat... Historii však vymazat nelze nikdy, a proto si nyní pojďme připomenout, že byly doby, kdy nešlo jen o nepříjemné a neradostné události, ba mnoha lidem šlo o život a mnozí ten život také ztratili... Kéž generace současných i budoucích dětí nepozná tyto situace jinak než prostřednictvím knih, dokumentů, básní či písní...

Nejen těmito slovy zahájily moderátorky Slavnostní koncert ke 40. výročí školy s podtitulem Školní historie v písničce. Hned vzápětí se na scéně objevil první recitátor s Písní vlků a svou básní otevřel úvodní část programu věnovanou době normalizace. Jakmile dozněly poslední takty a slova Kaťuše, moderátorky svým vstupem připomněly družbu se slovenskou Baktou, kterou v současnosti vystřídala bližší Zubrohlava. Její žáci společně s pedagogy jsou našimi pravidelnými hosty. Letos s sebou přivezli kytičku slovenských lidových písní a textů, ve kterých nám představili historii svého kraje spjatého s pěstováním a zpracováváním lnu.

Po vystoupení družební školy přišel na řadu náš školní pěvecký sbor. Ten společně se sólistkami chtěl všem posluchačům připomenout známé texty našich interpretů zejména z doby předlistopadové. A tak jsme si notovali například Jožina z bažin, Kůň bílý pádí vlaku vstříc nebo Žárlivého Kakadu... Bílou Jawou 250 jsme se přehoupli do poslední části koncertu, jež byla věnována současnosti.

Tady se mohli ke zpěvu připojit zase znalci anglického jazyka. Cílem koncertu bylo alespoň v náznacích připomenout vše, co naše škola společně se svými žáky v uplynulých čtyřiceti letech prožívala. Možná i Vy jste si díky koncertu něco připomněli. Pokud ano, jsme rádi.

Autor: 
LM